خرما و خشکبار

دوخت شرینک تمام

شرینک کابینی R80

شرینک کابینی NPS80

شرینک کابینی NP70

شرینک نیمه اتومات

تونل شرینک تمام

شرینک پک تمام

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

سیل وکیوم تمام

سیل وکیوم رومیزی

سیل وکیوم نیمه

خرما و خشکبار
شرینک کابینی R80اطلاعات دستگاه
basket

شرینک کابینی R80

کد محصول : 5310015

شرینک کابینی NPS80اطلاعات دستگاه
basket

شرینک کابینی NPS80

کد محصول : 5310001

شرینک کابینی NP70 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک کابینی NP70

کد محصول : 5310007

شرینک نیمه اتومات NPV100 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک نیمه اتومات NPV100

کد محصول : 5310053

شرینک نیمه اتومات SR140 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک نیمه اتومات SR140

کد محصول : 5310049

شرینک نیمه اتومات NPT10 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک نیمه اتومات NPT10

کد محصول : 5310051

شرینک نیمه اتومات SR140-NPT10 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک نیمه اتومات SR140-NPT10

کد محصول : 5310049-5310051

تونل شرینک تمام اتوماتیک NPT1800 اطلاعات دستگاه
basket

تونل شرینک تمام اتوماتیک NPT1800

کد محصول : 5310033

شرینک پک تمام اتوماتیک NPA1800-NPT1800 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک پک تمام اتوماتیک NPA1800-NPT1800

کد محصول : NPA1800-NPT1800

شرینک پلی‌اتیلن NPM90 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

کد محصول : 5310011

سیل وکیوم تمام اتومات NPR1000 اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم تمام اتومات NPR1000

کد محصول : 5310030

سیل وکیوم رومیزی NPR100اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم رومیزی NPR100

کد محصول : 5310069

سیل وکیوم نیمه اتومات NPR200 اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم نیمه اتومات NPR200

کد محصول : 5310046

دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800 اطلاعات دستگاه
basket

دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800

کد محصول :