راهکار کامل بسته‌بندی برای محصولات پروتئینی و فرآورده های گوشتی

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

سیل وکیوم تمام

سیل وکیوم رومیزی

سیل وکیوم نیمه

محصولات پروتئینی و فرآورده های گوشتی
شرینک پلی‌اتیلن NPM90 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

کد محصول : 5310011

سیل وکیوم تمام اتومات NPR1000 اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم تمام اتومات NPR1000

کد محصول : 5310030

سیل وکیوم رومیزی NPR100اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم رومیزی NPR100

کد محصول : 5310069

سیل وکیوم نیمه اتومات NPR200 اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم نیمه اتومات NPR200

کد محصول : 5310046