راهکار کامل بسته‌بندی برای عرقیجات

شرینک لیبل اتومات

تونل بـــخار

تونل سشواری

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

عرقیجات
شرینک لیبل اتومات SLاطلاعات دستگاه
basket

شرینک لیبل اتومات SL

کد محصول : 5310043

دستگاه تونل بـــخار STS84اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه تونل بـــخار STS84

کد محصول : STS84

دستگاه تونل سشواری TS100اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه تونل سشواری TS100

کد محصول : 5310062

شرینک پلی‌اتیلن NPM90 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

کد محصول : 5310011