راهکار کامل بسته‌بندی برای فرآورده‌های تبدیلی و لبنی

شرینک لیبل اتومات

تونل بـــخار

تونل سشواری

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

سیل وکیوم تمام

سیل وکیوم رومیزی

سیل وکیوم نیمه

 فرآورده‌های تبدیلی و لبنی
شرینک لیبل اتومات SLاطلاعات دستگاه
basket

شرینک لیبل اتومات SL

کد محصول : 5310043

دستگاه تونل بـــخار STS84اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه تونل بـــخار STS84

کد محصول : STS84

دستگاه تونل سشواری TS100اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه تونل سشواری TS100

کد محصول : 5310062

شرینک پلی‌اتیلن NPM90 اطلاعات دستگاه
basket

شرینک پلی‌اتیلن NPM90

کد محصول : 5310011

سیل وکیوم تمام اتومات NPR1000 اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم تمام اتومات NPR1000

کد محصول : 5310030

سیل وکیوم رومیزی NPR100اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم رومیزی NPR100

کد محصول : 5310069

سیل وکیوم نیمه اتومات NPR200 اطلاعات دستگاه
basket

سیل وکیوم نیمه اتومات NPR200

کد محصول : 5310046