nadiii.png

 

00989909506935

nadi111.png

شرکت کولا در سال 2016 از جدیدترین محصول خود که نوشابه ای رژیمی با حداقل شکر برای کودکان است رونمایی کرده است. در این راستا، کولا از یک لیبل ۳۶۰ درجه با طراحی و پرینتی کاملا جذب کننده برای مخاطب، شرینک لیبل را برای نوع لیبل بطری ها انتخاب کرده که با این تصمیم درست هم شکل محصول را برای مخاطبین آیده ال کرده و هم توانسته آین محصول را هم در صدر بازار رقبا نگه دارد  و رضایتمندی مدیران کولا از جایگزینی شرینک لیبل به جای لیبل چسب دار به اندازه ای بوده که ایشان در حال بررسی جایگزینی شرینک لیبل برای کل بطری های محصولات خود هستند.

 

منبع