همــــــکاری با ما

موفقیت‌هایی که این شرکت در صنعت بسته بندی در کشور بدست آورده، نتیجه زحمات همکارانی متعهد، متخصص و کاربلدی است که برای دستیابی به اهداف و سربلندی نام نادی پک صادقانه تلاش می کنند. ما باور داریم که منافع‌مان با منافع سازمان گره خورده و درخشش نادی پک افتخار تک تک اعضای این خانواده بزرگ است. اگر در جستجوی کاردر یک محیط پویا و پرانرژی هستید و البته ویژگیهایی مثل مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و روحیه کار گروهی را هم دارید، می توانید فرم همکاری را تکمیل کنید: