انواع بسته بندی رنگ و سموم شیمیایی

دوخت شرینک

شرینک لیبل

تونل بـــخار

تونل سشواری

بسته بندی

تونل شرینک

شیرینگ تونلی

انواع بسته بندی رنگ و سموم شیمیایی
دستگاه شرینک لیبل اتومات SLاطلاعات دستگاه
basket

دستگاه شرینک لیبل اتومات SL

کد محصول :

دستگاه تونل بـــخار STS84اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه تونل بـــخار STS84

کد محصول :

دستگاه تونل سشواری TS100اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه تونل سشواری TS100

کد محصول :

دستگاه بسته بندی شرینک کابینی R80اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه بسته بندی شرینک کابینی R80

کد محصول :

دستگاه بسته بندی شرینک کابینی NPS80اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه بسته بندی شرینک کابینی NPS80

کد محصول :

دستگاه بسته بندی شرینک کابینی NP70 اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه بسته بندی شرینک کابینی NP70

کد محصول :

دستگاه بسته بندی شرینک نیمه اتومات NPV100 اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه بسته بندی شرینک نیمه اتومات NPV100

کد محصول :

دستگاه بسته بندی تخم مرغ نیمه اتومات SR140 اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه بسته بندی تخم مرغ نیمه اتومات SR140

کد محصول :

دستگاه بسته بندی شرینک نیمه اتومات NPT10 اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه بسته بندی شرینک نیمه اتومات NPT10

کد محصول :

دستگاه بسته بندی شرینک نیمه اتومات SR140-NPT10 اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه بسته بندی شرینک نیمه اتومات SR140-NPT10

کد محصول :

دستگاه تونل شرینک تمام اتوماتیک NPT1800 اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه تونل شرینک تمام اتوماتیک NPT1800

کد محصول :

دستگاه شیرینگ تونلی - شیرینک پک تمام اتوماتیک NPA1800-NPT1800 اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه شیرینگ تونلی - شیرینک پک تمام اتوماتیک NPA1800-NPT1800

کد محصول :

دستگاه بسته بندی شرینک پلی‌اتیلن NPM90 اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه بسته بندی شرینک پلی‌اتیلن NPM90

کد محصول :

دستگاه دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800اطلاعات دستگاه
basket

دستگاه دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800

کد محصول :

برای بسته‌بندی رنگ، دستگاه‌های شرینک نادی‌پک بهترین انتخاب هستند. با استفاده از این دستگاه‌ها فیلم شرینک به شکل محکم به دور پک‌های بسته رنگ پیچیده می‌شود. یکی از این دستگاه‌ها، دستگاه دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800 است.

برای بسته‌بندی رنگ، دستگاه‌های شرینک نادی‌پک بهترین انتخاب هستند. با استفاده از این دستگاه‌ها فیلم شرینک به شکل محکم به دور پک‌های بسته رنگ پیچیده می‌شود. یکی از این دستگاه‌ها، دستگاه دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800 است.

برای بسته‌بندی رنگ، دستگاه‌های شرینک نادی‌پک بهترین انتخاب هستند. با استفاده از این دستگاه‌ها فیلم شرینک به شکل محکم به دور پک‌های بسته رنگ پیچیده می‌شود. یکی از این دستگاه‌ها، دستگاه دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800 است.

برای بسته‌بندی رنگ، دستگاه‌های شرینک نادی‌پک بهترین انتخاب هستند. با استفاده از این دستگاه‌ها فیلم شرینک به شکل محکم به دور پک‌های بسته رنگ پیچیده می‌شود. یکی از این دستگاه‌ها، دستگاه دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800 است.

برای بسته‌بندی رنگ، دستگاه‌های شرینک نادی‌پک بهترین انتخاب هستند. با استفاده از این دستگاه‌ها فیلم شرینک به شکل محکم به دور پک‌های بسته رنگ پیچیده می‌شود. یکی از این دستگاه‌ها، دستگاه دوخت شرینک تمام اتوماتیک NPA1800 است.

برای بسته‌بندی سموم شیمیایی، دستگاه‌های شرینک پک نادی‌پک بسیار مناسب هستند. دستگاه‌های NPA1800، NPT1800 نمونه‌ای از این دستگاه‌ها می‌باشند.

برای بسته‌بندی رنگ، این محصولات به صورت چندتایی کنار هم قرار گرفته و توسط دستگاه‌های شرینک بسته‌بندی می‌شوند. بسته‌بندی رنگ باید به شکلی باشد که در حین حمل‌و‌نقل محصولات دچار آسیب نشوند.

سموم شیمیایی باید به گونه‌ای بسته‌بندی شوند که بسته در حین حمل‌و‌نقل دچار آسیب نشود و محصولات در برابر ضربه و فشار در امان باشند.

دستگاه‌های بسته‌بندی شرینک نادی‌پک قیمت‌های مختلفی دارند که بر اساس ابعاد و مشخصات فنی دستگاه‌ها تعیین می‌شود. برای اطلاع از قیمت هریک از دستگاه‌ها با شماره ۰۲۱۸۸۷۷۹۳۶۵ تماس بگیرید.