حضور نادی پک در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، چاپ و بسته بندی، ماشین الات و صنایع وابسته تبریز

 یکی از بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه های تخصصی در ایران است که هر ساله در شهر تبریز برگزار می شود. این نمایشگاه در حوزه های مختلف صنای...

ادامه مطالعه