بسته بندی مواد غذایی

کاهش دور ریز غذا باعث پس انداز پول است

شما به عنوان مصرف کننده مواد غذایی ، در هنگام خرید با دقت کردن به تاریخ انقضا کالا به دنبال کاهش دور ریز خریده...

ادامه مطلب