ماندگاری مواد غذایی

جادوی افزایش ماندگاری مواد غذایی به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده MAP

موادغذایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماکیان، ماهی، میوه، سبزیجات، سالادها، خشکبار، شیرینیجات و محصولات نانوای...

ادامه مطلب